Doeltreffende aanpak van uw behoefte of vraag

Hoe YNORD u van dienst kan zijn stellen we in samenspraak met u vast. Uw plan, behoefte, probleem, verbeterpunt of ideaal vormt ons uitgangspunt. Hierover gaan we open in gesprek. De aanpak is resultaatgericht én procesbewust.

YNORD luistert met aandacht, denkt mee en maakt een vrijblijvend voorstel met prijsopgave. Er is duidelijkheid over wat de klant kan verwachten. YNORD neemt opdrachten aan als deze waargemaakt kunnen worden.

In een samenhangende aanpak van Professional, Proces en Product wordt een gedegen opzet gepresenteerd, waarbij een brede kijk op het proces wordt gecombineerd met oog voor detail.

YNORD is op de hoogte van gevestigde en nieuwe logistieke methoden en concepten, en benadert deze pragmatisch. Geen enkel systeem is volmaakt.

 

Resultaten

 YNORD zorgt samen met de opdrachtgever en diens medewerkers voor:

– gerealiseerde logistieke doelstellingen en verbeteringen

– geïmplementeerde en werkende processen

– inbedding en duurzaamheid

– kostenbesparingen, groei, tevreden klanten

– ontwikkelde personen, processen en prestaties

– gecertificeerde medewerkers

– adviezen en plannen van aanpak

– grotere zelfstandigheid van medewerkers

– toegepast logistiek denken en doen

– groter bewustzijn van eigen gedrag

– vaardigheden voor eigen leerproces

 YNORD werkt resultaatgericht. Hierbij is de wijze waarop het doel bereikt wordt ook van groot belang, dus procesbewuste aanpak.

Facebooktwittermail