Ynord

Coaching & Procesbegeleiding

Coaching voor Logistiek en Supply Chain Management

Individueel en voor teams

YNORD is de coach voor logistieke professionals op alle niveau’s. Er wordt een maatwerktraject uitgevoerd ter ondersteuning van het ontwikkelingsproces van de logistieke vakman of vakvrouw, of een team / afdeling. Dit kan een nieuwe medewerker binnen de organisatie zijn, of bij verandering van functie en loopbaanontwikkeling. Dit kan een groep medewerkers zijn die samen een projectdoel moeten realiseren. Een andere term voor coaching is (leer)procesbegeleiding.

In onderling overleg wordt bepaald wat de in te zetten vorm van coaching wordt. Meerdere methoden en combinaties zijn mogelijk: gesprekken op de werkplek of buiten de deur; een confronterende of een zachte aanpak; strak gepland, op afroepbasis of strippenkaart. Er kan ook gebruik worden gemaakt van telefoon, e-mail, chat, video. Samen met de werkgever en medewerker wordt overeengekomen wat de doelstelling is van het coachingtraject. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen de drie partijen. Over de voortgang van het traject wordt gerapporteerd aan de opdrachtgever, de inhoud van de coachinggesprekken is vertrouwelijk.

Van een professional mag veel worden verwacht. Naast vakinhoudelijke kennis en vaardigheden moet er ook worden beschikt over andere competenties. Communicatie, leidinggeven en leidingnémen, time management en prioriteiten stellen, zijn enkele voorbeelden. Logistiek Denken & Doen draait vooral om gedrag. Bewustwording van het eigen gedrag is hierbij essentieel. YNORD begeleidt hierbij met verstand van logistiek en supply chain management.

Optioneel zijn sessies met een in gedrag en communicatie gespecialiseerde coach/acteur/regisseur.

Teams vormen het hart van organisaties. Samenwerken lijkt een vanzelfsprekendheid, waar niet altijd bij stil wordt gestaan. Sturing en zelfsturing behoeven continu aandacht.

Het vermogen om als een team te functioneren is onmisbaar bij het dagelijkse werk en verbeterprojecten. Bestaande teams ontwikkelen dit vermogen door aan de gang te gaan en te leren van de ervaringen. Dit ontwikkelproces kan effectiever en sneller verlopen door de begeleiding van een coach. Nieuw te vormen (project)teams kunnen zich dankzij deze begeleiding gericht voorbereiden op de samenwerking.

Teams kunnen gecoacht worden als groep en/of per individu. YNORD is de teamcoach die resultaatgericht werkt, zonder op de stoel van de leidinggevende te gaan zitten.

Groepen collega’s die samen een nieuwe werkmethode leren, of die gezamenlijk een reorganisatie of ander veranderingsproces doorlopen, kunnen baat hebben bij een bijzondere vorm van teamcoaching, namelijk intervisie. Bij deze aanpak staat met name het leren van elkaar centraal. Ook hier treedt YNORD als facilitator op.

Een bijzonder evenement of werkconferentie kunt u door ons laten organiseren of begeleiden.