Ynord

ONDERZOEK & ADVIES

Onderzoek, advies, consultancy

Advies van YNORD kan gericht zijn op het logistieke proces, op (een deel van) de organisatie of op ontwikkeling van de competenties van de medewerkers. Dit hangt van de situatie en de behoefte van de opdrachtgever af. De scope en insteek worden in overleg vastgesteld.

We beginnen bij uw vraag of probleem. Verbetering van de resultaten en de bedrijfsvoering worden bereikt door samenhangende maatregelen. YNORD analyseert de situatie en doet voorstellen voor de aanpak. Wij schrijven geen lange verhalen en vatten de essentie in bondige rapportages.

Voor de ontwikkeling van een logistiek concept, de inrichting van een logistiek systeem of aanpak van een logistiek proces kan YNORD u van dienst zijn. Ons advies is er op gericht dat het ook uitgevoerd moet kunnen worden binnen uw organisatie. Na de adviesopdracht kunnen we uiteraard bij de implementatie ondersteunen.

YNORD geeft advies over de aanpak en inhoud van leertrajecten, die tot doel hebben de ontwikkeling van medewerkers en hun competenties zo goed mogelijk te realiseren. Zo wordt voorkomen dat iemand ad hoc naar een ‘’cursus logistiek” wordt gestuurd en dat investeringen alleen maar kosten blijken te zijn.

Gericht op de doelstellingen van de organisatie, wordt een afgewogen advies gegeven. We hanteren een benadering waarin de dagelijkse praktijk en leerervaringen centraal staan. De verschillende opties voor interventie (zoals opleiding, begeleiding, testen, training-on-the-job) worden hierin bekeken.

Zowel de ‘harde’ logistiek vakinhoudelijke competenties als de ‘zachte’ algemene competenties worden in het advies betrokken. Uitgangspunt is het beoogde pakket aan kennis, vaardigheden, houding en gedrag. Het resultaat is een advies voor een effectief ontwikkelingstraject of een uitgewerkt opleidingsplan. Dit advies wordt in een helder en concreet rapport vastgelegd.

Een belangrijk onderdeel in de uitwerking van organisatiebeleid is het opleidingsplan en Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).  YNORD kan, op basis van uw doelstellingen, een opleidingsplan voor de logistieke vakmensen maken. Dit kan voor een individuele medewerker, voor afdelingen of organisatiebreed. Toetsing van een bestaand plan of second opinion kan ook.

YNORD geeft begeleiding bij trajecten waarin medewerkers hun eigen POP ontwikkelen en uitvoeren.