Ynord

Projectmamagement

YNORD kan voor de opdrachtgever optreden als logistiek projectmanager of projectleider.

Ook andere rollen binnen een projectorganisatie kunnen door YNORD worden ingevuld, zoals adviseur voor de directie of stuurgroep, kwaliteitsbewaker of procesbegeleider.

Desgewenst kan ook worden gekozen voor projectmanagement aan de hand van het Prince2™ systeem.

Een project is altijd op deeltijdbasis en kent een looptijd van maximaal twee jaar. Meer omvangrijke interim opdrachten kunnen door YNORD worden bemiddeld, maar worden door ons niet zelf uitgevoerd. In ons netwerk hebben wij goede contacten met gespecialiseerde bureaus voor interim management.

Uitbesteden aan YNORD

Zowel complete projecten als deelprojecten kunnen door de opdrachtgever aan YNORD worden uitbesteed, van planontwikkeling tot nazorg. Verschillende management of uitvoerende taken kunt u op tijdelijke en flexibele basis ‘outsourcen’ naar een expert.

Een opdrachtgever kan hiervoor verschillende redenen hebben: een bewuste keuze zich te beperken tot de eigen kernactiviteiten, een (tijdelijk) gebrek aan capaciteit of onvoldoende ervaring in huis hebben.

Hieraan kan bijvoorbeeld ook een leertraject en overdracht van taken aan een medewerker worden gekoppeld.

Ook is het mogelijk om periodiek terugkerende activiteiten op het gebied van logistiek personeel uit te besteden aan YNORD. Te denken valt aan de uitvoering van een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Wij wisselen graag met u van gedachten over uw wensen.